Lankstinukai

Reklaminis lapelis (skrajutė) - nedidelio formato (1/2 ar 1/4 puslapio dydžio) spausdintas lapelis, kuriame yra vaizdas ir išsamesnis nei plakate tekstas. Skaitomas iš arti ir naudojamas detalinei informacijai suteikti.Reklaminiai lankstinukai skirti teikti grafinę bei tekstinę informaciją.Šiuo metu tai yra vienas populiariausių reklamos būdų. Naudodamiesi šiuo reklamos būdu, galite pranešti vartotojams apie vykdomas akcijas ir nuolaidas arba naujų produktų pristatymą renginių ir parodų metu. Kartu su klientais sunčiamomis sąskaitomis galite pranešti apie savo naujus produktus ir paslaugas. Skaitmeninės spaudos būdu galime nebrangiai ir greitai pagaminti nedidelio tiražo spaudos darbus.